E Car Cell breidt uit: 2.020 auto’s in 2020

juni 2017

Het Brabantse E Car Cell (red. een initiatief van AW Projects en eMobility Consulting) heeft zijn eerste elektrische deelauto’s uitgeleverd. Inmiddels rijden in Eindhoven, Helmond en zeer binnenkort ook in Someren meerdere voertuigen volgens het nieuwe carsharingconcept rond.

Basisprincipe van E Car Cell is het op een slimme manier elektrische auto’s delen via een integraal, flexibel en modulair mobiliteitsconcept, waarbij maximale mobiliteit tegen minimale kosten wordt gerealiseerd. Leden van een kleine geschikt samengestelde community, de zogenaamde ‘cel’, schaffen samen een elektrische auto aan waarbij periodiek de gemaakte kosten onder de cel-leden – pro rato naar gebruik – met elkaar gedeeld worden. Uniek is de strategie dat meerdere naburige cellen tezamen een lokaal mobiliteitsnetwerk kunnen vormen wat voordelen kan geven. De cel wordt zo een bouwsteen voor een lokaal of zelfs regionaal mobiliteitsnetwerk. Een of meerdere naburige cellen kunnen zo besluiten hun auto ter beschikking te stellen aan derden op momenten dat de cel zelf geen vervoersbehoefte heeft. Op deze wijze worden enerzijds de eigen interne kosten verlaagd en anderzijds vormt het lokale E Car Cell netwerk voor een regio een aanvulling op het openbaar vervoer.

Lees het hele artikel in het Smart E Mobility magazine