Nieuw car-sharingconcept van start in Noord-Brabant

juni 2016

Op een slimme manier elektrische auto’s delen via een integraal, fl exibel en modulair mobiliteitsconcept. Dit alles erop gericht om voor de eindgebruikers maximale mobiliteit tegen minimale kosten te realiseren. Het is het basisprincipe van het nieuwe Brabantse bedrijf E Car Cell, opgericht door twee bedrijven: het Helmondse AW Projects en het Bredase eMobility Consulting uit Breda. Dit jaar nog zullen de eerste ‘cellen’ verrijzen.

E Car Cell komt voort uit het interregionale innovatieproject European Network of Electric Vehicles and Transferring Expertise (ENEVATE). ‘In dit project, waarbinnen gewerkt is aan de versnelde introductie van elektrisch vervoer in Noordwest-Europa, heeft een grote groep Brabantse organisaties elkaar gevonden’, aldus Anton Wolthuis van AW Projects. ‘Deze groep overheden, kennisinstellingen en bedrijven heeft zichzelf de vraag gesteld hoe elektrisch vervoer – behalve in steden – ook uit te rollen is in niet-stedelijke gebieden en dat zónder noodzaak van blijvende subsidie.’

Lees het hele artikel in het Smart E Mobility magazine