ECARCELL streeft ernaar om haar klanten maximaal te ontzorgen

Om deze reden levert ECARCELL een totaalconcept, bestaande uit mobiliteitsadvies tot en met het leveren van het deelplatform, de vervoermiddelen en laadfaciliteiten. En, uw eigen investering is minimaal omdat wij uitgaan van het maximaal leasen van de middelen.

Mobiliteit analyse & advies

Elke situatie kent haar eigen mobiliteitsvraag. Het is daarom vaak verstandig deze behoefte eerst zorgvuldig in kaart te brengen om op basis daarvan tot de juiste mobiliteitsoplossing te komen. ECARCELL kan  bedrijven en particulieren hierbij ondersteunen dankzij een decennia lange ervaring in de mobiliteit.

ECARCELL doet dan gericht onderzoek naar uw actuele reisgedrag en de (ook toekomstige) mobiliteitsbehoefte. Op basis hiervan kan ECARCELL haar klanten meerdere voorstellen doen om te komen tot maximale groene mobiliteit voor minimale kosten.

Simulatie

Voor eenvoudige – vaak particuliere – situaties kun u via deze website zelf reeds diverse oplossingen simuleren om mogelijkheden en gevolgen van e carsharing zichtbaar maken. Zie Uw situatie: Deze tool kan u helpen om tot een goede keuze voor een mobiliteitsoplossing te komen. Verder bent u altijd welkom om uw resultaat en/of vraag met ECARCELL – vrijblijvend – te bespreken.

Start simulatie

Fleet analyse

Voor complexere situaties – bij vaak (semi) overheden en bedrijven – met bijvoorbeeld meerdere typen voertuigen op meerdere locaties en uiteenlopende reisprofielen kunnen wij klanten ook op een andere manier professioneel ondersteunen: Wij bieden klanten dan onder meer de mogelijkheid van een fleet-analysis. Hierbij bouwen wij gedurende een af te spreken periode speciale GPS kastjes in een aantal representatieve voertuigen in en monitoren het werkelijke rijgedrag binnen een voertuigvloot (o.a. aantal ritten, afstanden, duur en tijdstippen). Op basis van de verkregen gegevens kunnen we vervolgens de klant voorzien van de beste oplossingen voor hun mobiliteitsbehoefte. Regelmatig komen dergelijke projecten ook in aanmerking voor externe (deel)financiering cq. subsidie. ECARCELL geeft professionele support bij het definieren en het realiseren van mobiliteitsprojecten inclusief het aanvragen van externe financiering.

Neem contact op

Consultancy

Op basis van de aangedragen input, additioneel onderzoek, en/of de verkregen gegevens uit de fleet analyse kunnen we vervolgens de klant adviseren over de beste oplossingen voor hun mobiliteitsbehoefte: Doel van ECARCELL is immers het aanbieden van de juiste voertuigen, de beste laadfaciliteiten en een optimale service, resulterend in maximale mobiliteit voor minimale kosten. Uitgebreidere projecten komen mogelijk ook in aanmerking voor externe (deel)financiering cq. subsidie. ECARCELL geeft professionele support bij het definieren en het realiseren van mobiliteitsprojecten inclusief het aanvragen van externe financiering.

Neem contact op

Deelplatform

ECARCELL beschikt over een eigen professioneel deel-platform waardoor per klant een cel uniek ingericht kan worden. De levering bestaat uit zowel een hardware als een software deel:

  • Een GPS module, die onzichtbaar in het vervoermiddel geinstalleerd wordt.
  • Het IT platform waarop voertuig(en) en gebruikers van een cel aangemeld worden.
  • De Smartphone app (iOS en/of Andriod) waarmee u de voertuigen kunt reserveren.
  • De ECC Pas, waarmee u toegang tot de auto krijgt (dit is de meest veilige methode).

Met dit pakket kan ECARCELL uw specifieke situatie uiterst flexibel configureren:

  • Wij melden uw cel aan op ons IT platform en leggen daarbij uw specifieke wensen vast in de software: Dit zijn o.a. de cel leden zelf, de voertuigen, de laadfaciliteiten, alle onderlinge afspraken tussen cel leden, zoals de te hanteren tarieven, de fair use policy, de eventuele beschikbaarstelling van voertuigen aan derden en deelname aan een netwerk.
  • Wij verzorgen de Gebruikersovereenkomst, de vervoermiddelen en de laadfaciliteiten.
  • Gebruiksregels en Handleiding toegestuurd zijn toegankelijk via de smartphone app.
  • Wij bieden een Helpdesk voor urgente vragen, welke zowel via mail als telefoon bereikbaar is
  • Wij verzorgen – in overleg met de klant – maandelijkse rapportages (Excel) over reserveringen, rittenstaten en indien gewenst de kostenverdeling binnen de cel.

Vervoermiddelen

ECARCELL draagt zorg voor de levering van voertuigen, maakt deze geschikt voor deelname aan vehicle sharing en laat deze via de leasemaatschappij aan de betreffende cel aanbieden. Doordat ECARCELL over haar eigen platform, eigen middelen en IT specialisten beschikt, kunnen wij in principe ELK voertuig opnemen in ons platform vanaf elektrische fiets, scooters, auto’s tot en met elektrische vrachtwagens. ECARCELL is dus hierdoor wat betreft voertuigen zowel multimodaal alsmede zeer flexibel.

Toch hebben wij wel voorkeuren voor bepaalde voertuigen per klasse, die zijn gebaseerd op de eigenschappen  van de voertuigen, beschikbaarheid, kwaliteit en prijs. ECARCELL biedt standaard een complete range van voertuigen aan vanaf elektrische scooters tot personenwagens en zelfs transportwagens.

De bijgaande tabel geeft een overzicht van de voorkeur voertuigen. Indien u zelf een andere voorkeur heeft, kan dat in principe en kunt u graag met ons contact opnemen.

CATEGORIE MERK MODEL INFO
A e.GO Life pdf
Smart ForTwo pdf
B VW E-Up! pdf
Renault Zoe pdf
C Hyunday Ionic pdf
Nissan Leaf pdf
VW E-Golf pdf
D Opel Ampera pdf
BMW i3 pdf
T Streetscooter Works pdf

 

 

Laadfaciliteiten

Passend bij de bij u gekozen vervoermiddelen kunnen wij u voorzien van de juiste laadfaciliteiten: Dit varieert van een 0,5 kW laadbox voor scooteraccu’s, een 4-11 kW Homebox wandstation voor auto’s op een particuliere oprit tot een groter aantal dubbele 22 kW laadpalen op parkeerplaatsen bij bedrijven. Laadkosten worden verrekend met uw energierekening.

Voor langere reizen leveren we een gratis laadpas, waarmee u ook elders kunt laden. Deze laadpas geeft toegang tot het grootste netwerk van Europa met meer dan 40.000 laadpunten. Ook kunt u hiermee snelladen bij FastNed. De laadpas leg je in de auto. U heeft geen abonnementskosten, maar betaalt alleen voor het laden. U krijgt maandelijks een BtW gespecificeerde factuur met een overzicht van uw laadsessies. Betaling geschiedt automatisch.