Deelname

U kunt op de volgende drie manieren aan ECARCELL deelnemen:

Cel

Derde

Netwerk

Als Cel

 • Rijdt u regelmatig kortere afstanden?
 • Kent u personen of organisaties, die vervoer met u willen delen?
 • En, wilt u uw mobiliteit maximaal afstemmen op uw behoefte?

Als u deze drie vragen positief kunt beantwoorden, dan is het de moeite waard om eens te simuleren wat het zelf inrichten van een ECARCELL cel en het delen van mobiliteit voor   u zou kunnen betekenen.

Derde

 • Rijdt u slechts af en toe kortere afstanden?
 • En, kan OV hierin slechts beperkt in voorzien?
 • Is er een ECARCELL cel of netwerk bij u in de buurt of op uw route?

In dit geval kunt u zich aanmelden als gebruiker van ECARCELL (derde) en van tijd tot tijd   gebruik maken van de ECARCELL  auto’s .

Netwerk

 • Heeft u een cel en zijn er meerdere nabijgelegen cellen aanwezig?
 • Wilt u deze cellen met elkaar tot een lokaal mobiliteitsnetwerk verbinden?
 • Wilt u dit netwerk ook openstellen voor ‘derden’?

In deze situatie kunt u middels ECARCELL aanvullend zijn aan OV en tevens uzelf uw eigen vervangend vervoer regelen (door deze zg. ‘celdeling’). Dit is de ultieme vorm om maximale mobiliteit tegen minimale kosten te realiseren.

Maak een eerste indicatieve berekening voor uw situatie

 • VW E-Up! VW E-Up!
 • e.Go Life 40 e.Go Life 40
 • Smart ForTwo Smart ForTwo
 • Renault Zoe Renault Zoe
 • Hyundai Ionic Hyundai Ionic
 • Nissan Leaf Nissan Leaf
 • VW E-Golf VW E-Golf
 • BMW i3 BMW i3
 • Opel Ampera Opel Ampera

Verwachte gemiddelde kosten

per maand per cel deelnemer

* De genoemde prijs is een indicatie
Wilt u meer informatie, start dan de

Deelname als Cel

Met behulp van de hierna volgende simulatietool kunt u een eerste indruk krijgen wat de inrichting van een eigen ECARCELL cel voor u kan betekenen. Deze simulatie betreft overigens steeds één enkel voertuig met één laadfaciliteit, één thuislocatie en een samen te stellen cel tot maximaal 5 leden met ieders een eigen specifiek rijgedrag. Voor de meeste particuliere situaties geeft deze tool een prima eerste indruk.

Doch, complexere situaties – zoals bijvoorbeeld meerdere soorten voertuigen op meerdere locaties, netwerkbouw, aansluiting op openbaar vervoer – kunnen wij vaak beter persoonlijk bespreken. Zie hiervoor onze dienstverlening “MOBILITEITSADVIES” en neem contact met ons op.

Voertuig categorie Uurtarief
€/uur
Excl BtW
KM Tarief
€/km
Excl BtW
S 1,50 0,00
A 3,00 0,08
B 3,50 0,09
C 4,00 0,10
D 5,00 0,11
T 6,00 0,12

Deelname als derde

Als ‘derde’ bent u wel gebruiker van ECARCELL vervoer, doch bent u niet lid van één specifieke cel. U betaalt als derde per kalenderjaar een vaste contributie waarmee u toegang toe tot alle ECARCELL voertuigen krijgt. U kunt dan voertuigen via uw smartphone reserveren en uw gebruik wordt automatisch maandelijks van uw rekening afgeschreven. De gebruikskosten zijn afhankelijk van de voertuigklasse, doch bij geschikte keuze in de grootte orde van die van openbaar vervoer.

De jaarlijkse contributie voor 2019 bedraagt per pas € 30,- excl BtW (= € 36,30 incl BtW )
De maandelijkse gebruikskosten worden vastgesteld middels een uurtarief over de gereserveerde tijd plus een kilometertarief over de werkelijk gereden km’s (waarbij de eerste 100 km per maand vrij van kilometer tarief zijn). Bij uw reservering ziet u op uw smartphone direct de kosten van de voorgenomen rit (excl. km’s).

Tenslotte:
Bent u reeds cel lid, dan bent u zonder meerkosten automatisch ook reeds ‘derde’ voor andere cellen. Onder bovengenoemde condities kunt ook u dus gebruik kan maken van andere ECARCELL voertuigen.

Deelname als netwerk

Indien er meerdere cellen in elkaars buurt liggen, kunnen deze met elkaar tot een mobiliteitsnetwerk ‘verbonden’ worden. Een dergelijke ‘celdeling’ heeft in de praktijk meerdere positieve uitwerkingen:

Leden van ECARCELL cellen, die tezamen een netwerk vorm, kunnen dan ook van elkaars voertuigen gebruik maken en wel onder identieke – af te spreken – condities. Hierdoor vormen cellen voor elkaar een prima alternatief voor vervangend vervoer als de eigen voertuigen reeds gereserveerd blijken.

Door het bouwen van een lokaal netwerk wordt ook het mobiliteitsaanbod voor ‘derden’ sterk verbetert. DIt maakt het ECARCELL concept des te interessanter voor derden, waardoor ook dit een additioneel kostenverlagend effect heeft op mobiliteitskosten binnen een cel.

Een lokaal of zelfs regionaal ECARCELL netwerk kan prima aanvullend zijn aan of zelfs alternatief zijn voor openbaar vervoer en wel met name in die gebieden en/of tijdstippen waar regulier openbaar vervoer beperkt is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om gericht ECARCELL mobiliteit langs zwakke OV lijnen aan te bieden, mobiliteitshubs te realiseren op OV knooppunten of bestaande cellen tijdens avonduren en weekenden open te stellen voor derden, e.e.a. al dan niet met chauffeur. Dergelijke toepassingen vragen vaak om een initiele analyse en mobiliteitsadvies, welke ECARCELL ook aan kan bieden.

Benieuwd naar uw situatie? Start de simulatie!

 

Start