Veelgestelde vragen

Hoe stel ik een cel samen?

Het belangrijkste is de vorming van een groep (particulieren, bedrijven of (semi) overheden, die tezamen elektrisch vervoer willen delen. Vervolgens moet er goed gekeken worden naar het rijgedrag en wel zodanig dat dit qua tijdstippen en gebruik goed bij elkaar past. U kunt voor eenvoudige toepassingen een eerste indruk van de consequenties opdoen middels de simulatie op deze website. Een betere indruk voor complexere situaties kunt u krijgen door ECARCELL een fleetanalysis uit te laten voeren. Bij vragen kunt u altijd contact opnemen met ECARCELL.

Welk vervoer past bij mijn situatie

Dit is geen gemakkelijke vraag: Vaak kiezen gebruikers hun vervoer vanuit een ‘onderbuikgevoel’. Dit leidt vaak tot een foute keus en/of hogere kosten. ECARCELL adviseert daarom cellen over het meest geschikte vervoer, zowel wat betreft het gezamenlijke gebruik alsmede de minimale kosten: Voor korte ritjes voor een of twee personen kan immers reeds een e scooter volstaan, terwijl voor zakelijk gebruik of het brengen en halen van een kinderschare wellicht een grotere auto met grote range veel beter is.

Hoeveel kost het elektrisch rijden?

Als er voldoende km’s (>> 15.000) gereden kunnen worden, worden veel elektrische auto’s reeds goedkoper dan vergelijkbaar ‘fossiel’ vervoer. Uw persoonlijke kosten hangen daarbij sterk van uw eigen gebruik, maar ook van het aantal leden van een cel af. Ook speelt de beschikbaarstelling aan derden een grote rol. Bij een geschikt ingerichte cel zullen echter de kosten altijd (!) beduidend lager zijn dan niet gedeeld fossiel vervoer. Met de simulatietool op deze website kunt u een eerste indruk krijgen.

Hoe worden kosten verrekend?

Elke cel kent een hoofdgebruiker, de zg. ‘celkern’. Via deze entiteit/ persoon worden de betalingen geregeld. Deze betaalt maandelijks de leasetermijnen, de energiekosten en de contributie kosten aan ECARCELL. De andere cel leden betalen de celkern dan een af te spreken vaste bijdrage en de gebruikskosten per maand. ECARCELL levert daarvoor maandelijks een overzicht van alle gereden kilometers en gereserveerde uren per gebruiker. Deze vormen de basis om de hoogte van de betalingen aan de celkern vast te stellen. ECARCELL levert de overeenkomsten waarin de interne spelregels vastgelegd zijn. Indien gewenst kan ECARCELL ook de maandelijkse betalingen voor een cel vaststellen (tegen een extra vergoeding).

Wat is private lease?

Met private lease rij je als particulier een nieuwe auto tegen een vast maandbedrag zonder dat deze van jou is. Behalve de brandstof zijn alle kosten die je aan een auto kunt hebben inbegrepen. De periode bepaal je zelf, je kunt bij ECARCELL kiezen uit een looptijd van 36, 48 of 60 maanden. Het maandbedrag is inclusief de kosten voor reparatie en onderhoud, allriskverzekering, motorrijtuigbelasting (wegenbelasting), onderhoud, bandenvervanging, schadeherstel, glasreparatie, afleveringskosten en verwijderingsbijdrage, afschrijvingskosten en pechhulp. Naast de brandstofkosten zijn verkeersboetes vanzelfsprekend ook voor eigen rekening, net als parkeerkosten en bezoekjes aan de wasstraat. Voor de belastingaangifte verandert er niets, anders dan bij zakelijk leasen hoef je met private lease geen fiscale bijtelling te betalen.

Wat is zakelijk lease?

Zakelijk leasen lijkt op private leasen: Een bedrijf of (semi) overheid kan elektrisch vervoer leasen, al dan niet tezamen met collega-bedrijven/overheden. Er is ook hier sprake van een vast maandbedrag, geen onverwachte onderhoudskosten en altijd vervangend vervoer. Zakelijk leasen kent (uiteraard) geen BtW, maar bij een zakelijke leaseauto betaal je echter wel eventueel de bijtelling van 4% voor prive gebruik van de elektrische auto. Bij weinig prive gebruik kun je echter ook een eigen pas van ECARCELL aanschaffen en als ‘derde’ voor gebruik betalen. Informeer daarom eens bij ECARCELL over uw specifieke situatie.

Waar kan ik laden?

Bij ECARCELL keert elektrisch vervoer altijd terug naar de thuisbasis, waar een eigen laadfaciliteit staat opgesteld. Omdat ECARCELL rekening houdt met de mogelijke accu-niveaus en de een passende ‘bijlaadpauze’ kan instellen na gebruik, wordt het risico uitgesloten, dat een volgende gebruiker stil komt te staan met een lege accu. Toch kan het nodig zijn dat er gedurende een lange rit bij moet worden geladen. Daarom levert ECARCELL altijd een laadpas per voertuig, waarmee op 40.000 stations in Europa , inclusief snelladen, bijgeladen kan worden.

Wie betaald voor het laden?

Alle externe betalingen worden door de cel zelf, cq. de celkern gedaan, dus ook de kosten van het bijladen. Doch, in de gebruikstarieven zijn de kosten voor extern laden reeds verrekend en dit geldt zowel voor het gebruik door de cel leden zelf als ook het gebruik door derden.

Kan ik lange afstanden rijden?

In principe kan dit natuurlijk natuurlijk wel, als de gebruiker maar regelmatig bijlaadt. Dit is echter niet optimaal: Het ECARCELL concept is vooral gericht op en geoptimaliseerd voor lokale en regionale mobiliteit. Het delen van frequent kortere ritten staat daarbij voorop en daarop is het vervoer en netwerk geheel ingericht. Voor langere afstanden adviseert ECARCELL daarom ook het gebruik van bijvoorbeeld een huurauto.

Hoe is het vervangend vervoer geregeld?

Dit is een belangrijke vraag die per cel goed opgelost moet worden. Misgrijpen wil immers niemand graag. En juist de goed draaiende cellen hebben een hoge bezettingsgraad. ECARCELL streeft er naar maximale mobiliteit voor minimale kosten te realiseren. En, daar hoort dus vaak ook vervangend vervoer bij. Het ECARCELL concept biedt daarom oplossingen aan varierend van ‘celdeling’, i.e. deel-afspraken tussen naburige cellen, deelname als derde aan naburige ECARCELL netwerken, delen van vervangend ‘nood’-vervoer zoals een elektrische scooter tot en met afspraken met lokale verhuurders van (bij voorkeur elektrisch) vervoer. De dienst mobiliteit advies van ECARCELL kan hierin bij de inrichting van cellen ondersteunen.

Wie houdt het voertuig schoon?

De cel zelf draagt zorg voor het dagelijkse onderhoud van de voertuigen. Dit kan varieren van het controleren van de aanwezigheid van de sleutels, laadpas, ruitenwisservloeistof, het wassen en af en toe stofzuigen van het voertuig. Het voertuig is immers bezit van de cel zelf.